LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

Lô 18 - A2 KCN Đài Tư - Hà Nội, số 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Tel: 024.3875.9997 *Fax: 04.3875.9996
leximvn@gmail.com